Aktualności
          Szkolenia
          Cennik/Promocje
          Galeria
          Informacje
          Regulamin
          Kontakt
          B Automat


 
       

       

       

       

       


Wyświetl większą mapęInformacje

 

Kategoria A1 – prawo jazdy od 16-stu lat
uprawnia do kierowania:

 • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunkumocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg,
 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Kategoria A2 – prawo jazdy od 18-stu lat uprawnia do kierowania:

 • motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla,
 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

Kategoria A – prawo jazdy od 24 lat uprawnia do kierowania:

 • motocyklem,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Kategoria B - prawo jazdy
uprawnia do kierowania:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5t z wyjątkiem autobusu lub motocykla
 • pojazdem, o którym mowa w lit. a, z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5t.
 • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym

Trwają zapisy na kurs - Zapraszamy!!!

Zapisz się na kurs prawa jazdy wybierając jedną z form:

1) Wysłanie swoich danych mailem na adres: biuro@osk-alcar.pl
2) Telefonicznie pod numerem tel. 58 663 30 85
tel. kom. 500 722 972 lub tel. 533 414 007
3) Osobiście w biurach:
Gdynia, ul. Opata Hackiego 8-10
(obok Ośrodka Egzaminowania PORD Gdynia)
Gdynia, ul. Wejherowska 56

 

"Poleć nas znajomym"


Jeżeli dzięki Tobie na nasz kurs zapisze się:

 

 • 1 osoba otrzymasz dodatkowo 1 godzinę jazdy gratis
 • 2 osoby otrzymujesz dodatkowo 2 godziny jazdy gratis.
 • 3 osoby zapisane z Twojego polecenia to 4 godziny jazdy gratis.

UWAGA!!!
Zmiany w przepisach od 19 stycznia 2013r
.

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach reguluje przepisy Ustawy o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 roku, która weszła w życie dnia 19 stycznia 2013 roku.

Najważniejsze zmiany, mające bezpośrednie przełożenie dla osób ubiegających się o prawo jazdy to:

1.     wymagane dokumenty dla kursanta  i OSK

2.     sposób zapisu na kurs prawa jazdy

3.     sposób przeprowadzenia i zakres części teoretycznej egzaminu państwowego

Wymagane dokumenty dla kursanta oraz sposób zapisu na kurs prawa jazdy

Do zapisu na kurs prawa jazdy potrzebny jest Profil Kandydata na Kierowcę (PKK), który można uzyskać we właściwym ze względu na zamieszkanie (tam gdzie posiadamy stały meldunek) Starostwie (Wydziale Komunikacji).

Profil ten  jest generowany elektronicznie na podstawie dokumentów , które należy dostarczyć:

·        aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych  do kierowania pojazdami ( szkoła posiada swojego lekarza – informacja telefoniczna lub w biurze),

·        wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem ( taka sama jak do dowodu osobistego),

·        dokument potwierdzający tożsamość: legitymacja szkolna, dowód osobisty lub paszport,

·        numer PESEL,

·        wniosek o wydanie prawa  jazdy,

·        zgodę rodzica / opiekuna  - dokument jest wymagany dla osób niepełnoletnich (wymagana jest zgoda tylko jednego rodzica)

 

Posiadając te wszystkie dokumenty należy się udać do Wydziału Komunikacji ( Starostwa), w celu wygenerowania Identyfikatora do PKK, który potrzebny jest do zapisu w szkole nauki jazdy w celu rozpoczęcia kursu prawa jazdy.

PKK musi być dostarczony szkole najpóźniej przed rozpoczęciem pierwszych zajęć teoretycznych!

 

Sposób przeprowadzenia i zakres części teoretycznej egzaminu państwowego


Zgodnie z Rozporządzeniem część teoretyczna egzaminu składać się będzie z dwóch bloków obejmujących pytania z zakresu tzw. wiedzy podstawowej oraz pytania z zakresu tzw. wiedzy specjalistycznej w obrębie poszczególnych kategorii prawa jazdy lub pozwolenia.

Wiedza podstawowa

W tym bloku wymagana jest odpowiedź na 20 pytań w następującym podziale:

 • 10 pytań o wysokim znaczeniu dla BRD
 • 6 pytań o średnim znaczeniu dla BRD
 • 4 pytania o niskim znaczeniu dla BRD

Wiedza specjalistyczna

Ten obszar obejmuje odpowiedź na 12 pytań w następującym podziale:

 • 6 pytań o wysokim znaczeniu dla BRD
 • 4 pytań o średnim znaczeniu dla BRD
 • 2 pytania o niskim znaczeniu dla BRD


Wszystkie pytania mają charakter pytań jednokrotnego wyboru a odpowiedzi udzielane w czasie rzeczywistym. W praktyce oznacza to, że do każdego pytania możliwa jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź.

Na odpowiedź z bloku pytań dotyczących wiedzy podstawowej osoba egzaminowana dysponuje czasem 20 sekund na przeczytanie i czasem 15 sekund na udzielenie odpowiedzi. Przy czym w tej grupie pytań możliwy wybór dotyczy tylko dwóch odpowiedzi TAK lub NIE. Na odpowiedź z bloku pytań dotyczących wiedzy specjalistycznej osoba egzaminowana dysponuje czasem 50 sekund, w którym musi przeczytać pytanie i udzielić na nie odpowiedzi. W tym bloku osoba egzaminowana dokonuje wyboru z trzech pytań oznaczonych literami A,B,C.

Osoba egzaminowana może udzielać odpowiedzi i je poprawiać do czasu zatwierdzenia udzielonej odpowiedzi lub do momentu upływu czasu przeznaczonego na odpowiedź. Niewskazanie żadnej odpowiedzi jest jednoznaczne z udzieleniem niewłaściwej odpowiedzi.

Czas trwania egzaminu teoretycznego wynosi 25 minut.

Maksymalna ilość punktów możliwych do zdobycia wynosi 74 a wynik pozytywny z egzaminu teoretycznego uzyskuje się przy otrzymaniu minimum 68 punktów.

 

O nas | Szkolenia | Cennik/Promocje | Galeria | Informacje | Regulamin | Kontakt

Copyright@2011 AL-CAR - . All Rights Reserved.

Projekt i wykonanie Dariodesign.